GŁÓWNY SPIS TRESCI

Word

SPIS TREŚCI:

 1. Co to jest edytor tekstu?
 2. Co to jest formatowanie tekstu?
 3. Formatowanie akapitu (Word 2007)
 4. Co to jest akapit?
 5. Formatowanie akapitu (Word 2002)
 6. Wstawianie obrazków z pliku (Word 2007)
 7. Wstawianie obrazków z pliku (Word 2002)
 8. Wstawianie ozdobnego tekstu - WordArt (Word 2007)
 9. Wstawianie ozdobnego tekstu - WordArt (Word 2002)
 10. Wstawianie tabel (Word 2007)
 11. Wstawianie tabel (Word 2002)
 12. Formatowanie tabel (Word 2007)
 13. Formatowanie tabel (Word 2002)
 14. Zagadnienia na sprawdzian kl. 4
 15. Zagadnienia na sprawdzian kl. 5
 16. Zagadnienia na sprawdzian kl. 6

Co to jest edytor tekstu?

Edytor tekstu - program służący do pisania tekstów i umożliwiający zmienianie ich treści i formy.
Przykładem edytora tekstu jest:
 • Notatnik
 • WordPad
 • Word
 • Writer

Co to jest formatowanie tekstu?

Formatowanie tekstu - nadawanie tekstowi właściwego wyglądu, m. in. przez wybór kształtu i rozmiaru czcionki, wyrównanie tekstu czy rozmieszczanie tekstu w akapitach.

Formatowanie akapitu (Word 2007)

 1. Zaznaczamy fragment tekstu;
 2. Wybieramy zakładkę Narzędzia główne;
 3. W polu Akapit klikamy na strzałeczkę w prawym dolnym rogu;
 4. Ustawiamy wcięcia i odstępy;
 5. Klikamy OK.

Co to jest akapit?

Akapit – fragment tekstu stanowiący oddzielną myśl…

Formatowanie akapitu (Word 2002)

 1. Zaznaczamy fragment tekstu;
 2. Wybiermy Format;
 3. Klikamy Akapit;
 4. Ustawiamy wcięcia i odstępy;
 5. Klikamy OK.

Wstawianie obrazków z pliku (Word 2007)

 1. Wybieramy Wstawianie;
 2. Obraz;
 3. Wybieramy obrazek;
 4. Klikamy Wstaw.

Wstawianie obrazków z pliku (Word 2002)

 1. Z menu wybieramy Wstaw;
 2. Obraz
 3. Z pliku
 4. Wybieramy obrazek
 5. Klikamy Wstaw

Wstawianie ozdobnego tekstu - WordArt (Word 2007)

 1. Wybieramy zakładkę Wstawianie
 2. Klikamy WordArt
 3. Wybieramy dowolny napis
 4. Klikamy OK
 5. Wpisujemy dowolny tekst
 6. Naciskamy OK

Wstawianie ozdobnego tekstu - WordArt (Word 2002)

 1. Z menu wybieramy Wstaw
 2. Obraz
 3. WordArt
 4. Wybieramy dowolny napis
 5. Klikamy OK
 6. Wpisujemy dowolny tekst
 7. Naciskamy OK

Wstawianie tabel (Word 2007)

 1. Wybieramy zakładkę Wstawianie;
 2. Klikamy Tabela;
 3. Wybieramy Wstaw tabelę…;
 4. Wpisujemy liczbę kolumn i wierszy;
 5. OK.

Wstawianie tabel (Word 2002)

 1. Z menu wybieramy Tabela;
 2. Wstaw;
 3. Klikamy Tabela;
 4. Wpisujemy liczbę kolumn i wierszy;
 5. OK.

Formatowanie tabel (Word 2007)

 1. Klikamy w tabelce (ewentualnie zaznaczamy);
 2. Wybieramy zakładkę Projektowanie;
 3. W obszarze Style tabeli wybieramy dowolny styl;
 4. Korzystamy z przycisku Cieniowanie i Obramowania, aby sformatować indywidualnie tabelkę.

Formatowanie tabel (Word 2002)

 1. Zaznaczamy tabelkę (lub klikamy na krzyżyk w lewym rogu tabeli);
 2. Klikamy prawy klawisz myszki;
 3. Autoformatowanie tabeli;
 4. Wybieramy dowolny styl.
 5. Klikamy Zastosuj.

Zagadnienia na sprawdzian kl. 4

 1. Definicja (edytor tekstu, formatowanie tekstu);
 2. Formatowanie tekstu - zadanie;
 3. Wstawianie ozdobnego tekstu (WordArt);
 4. Wstawianie rysunków;

Zagadnienia na sprawdzian kl. 5

 1. Definicja (edytor tekstu, formatowanie tekstu);
 2. Formatowanie tekstu;
 3. Wstawianie tabel;
 4. Wstawianie rysunków;

Zagadnienia na sprawdzian kl. 6

 1. Definicja (edytor tekstu, formatowanie tekstu, akapit);
 2. Formatowanie tekstu;
 3. Wstawianie tabel;
 4. Formatowanie tabel;
 5. Wstawianie rysunków;
 6. Zastosowanie akapitów (wcięcia, odstępy);