SPIS TRESCI

Logomocja

Podstawowe polecenia

np 100 – naprzód o 100
pw 90 – w prawo o 90 stopni
lw 90 – w lewo o 90 stopni
cs – czyść
ws - wstecz
pod - podnieś
opu - opuść
wróć - początkowa pozycja żówia
- chowa
- pokazuje
ukp - ustal kolor pisaka (od 0 do 15) np. ukp 10 lub ukp "czerwony
ugp - ustal grubość pisaka np. ugp 3
zam - zamaluj
ukm - ustal kolor malowania
okrąg - rysuje okrąg o poadanej średnicy np. okrąg 100
koło - rysuje koło o podanej średnicy np. koło 100
elipsa [100 200] - rysuje elipsę
owal [100 200] - rysuje elipsę wypełnioną kolorem
jld - dobiera losowo wybraną wartość
losowa - wynikiem jest wylosowana liczba całkowita

powtórz 4[...] - powtarza polecenie zawarte w nawiasach

Procedura

Procedura - zbiór poleceń ukrytych pod jednym słowem.
np.
oto kwadrat
powtórz 4 [np 100 pw 90]
już

red "nazwa_procedury - edycja procedury lub
Pokaż/Schowaj pamięć - Element - Dodaj procedurę... (CTRL+P ...)

Przykłady

powtórz 3 [np 100 pw 120] - trójkąt równoramienny
powtórz 5 [np 100 pw 72] - pięciokąt

Figury wypełnione kolorem

wielokąt [...] - w nawiasie wpisujemy polecenie rysujące figurę
np. wielokąt [powtórz 4[np 100 pw 90]] - kwadrat wypełniony kolorem lub
np. wielokąt [4[np 100 pw 90]]

Zmienne

niech "A 1 - dodanie zmiennej A o wartości 1
pisz :A - wypisz zmienną A
niech "Razem :A+:B - tworzymy zmienną Razem, dodajemy liczby
pisz [Dowolny tekst] - wyświetla tekst

Przykład zmienne - kwadrat

oto kwadrat
niech "bok 100
powtórz 4[np :bok pw 90]
już