SPIS TRESCI

Foldery

Co to jest folder?

Folder - komputerowa „teczka”. Foldery umożliwiają uporządkowanie informacji zapisanych w plikach na dysku, ich tematyczne pogrupowanie oraz oddzielenie plików powstałych w różnych aplikacjach.
W systemie Windows foldery są oznaczone ikoną teczki.

Jak stworzyć folder?

 1. Klikamy prawy klawisz myszy na pulpicie lub w dowolnym folderze;
 2. Wybieramy Nowy;
 3. Klikamy Folder;
 4. Wpisujemy nazwę folderu;
 5. Klikamy poza nazwą lub naciskamy ENTER.

Jak zapisać zdjęcie w folderze?

 1. Szukamy w Internecie zdjęcie;
 2. Klikamy prawy klawisz myszy;
 3. Wybieramy Zapisz obrazek jako;
 4. Wybieramy odpowiedni folder, w którym chcemy zapisać zdjęcie;
 5. Nazwa pliku – wpisuje odpowiednią nazwę;
 6. Klikamy Zapisz;

Stwórz następujące foldery:

foldery
foldery
foldery
foldery