GŁÓWNY SPIS TRESCI

Excel

Arkusz kalkulacyjny - program, dzięki któremu użytkownik może wykonywać różnego rodzaju obliczenia, a także wprowadzać do komputera różnego typu dane, przechowywać je, gromadzić w tabelkach.
Przykładem arkusza kalkulacyjnego jest
 • Excel
 • Calc
Budowa arkusza kalkulacyjnego?
Arkusz kalkulacyjny zbudowany jest z: kolumn, wierszy, komórek. Budowa arkusza kalkulacyjnego
Kolumna - pionowa rubryka , oznaczona jedną lub dwoma literami alfabetu.
Wiersz - pozioma rubryka oznaczona liczbą.
Komórka - pojedyncze pole tabeli powstające na przecięciu kolumny i wiersza.
Adres komórki - określenie położenia komórki. Oznaczenie liczbowe w adresie określa wiersz, a oznaczenie literowe - kolumnę, w której znajduje się komórka.
Obszar - blok komórek arkusza kalkulacyjnego. Blok oznaczasz poprzez podanie adresów dwóch komórek, znajdujących się w przeciwległych wierzchołkach prostokątnego obszaru. Adresy komórek oddzielasz dwukropkiem:
np. C17:F19 lub F19:C17
Formuła - wzór umożliwiający obliczenie zawartości komórki arkusza kalkulacyjnego, do której dana formuła została wpisana. Formułę poprzedza się znakiem "=". W formule znakiem mnożenia jest "*", a dzielenia "/".
Przykłady formuły: =C7+G14, =G7+H2*E3, =G4*(D3+F2).
Funkcja - służy do wykonywania obliczeń określonych przez nazwę funkcji.
  Przykłady funkcji:
 • suma - dodaje liczby;
 • średnia - oblicza średnią liczb;
 • maksimum - znajduje największą (maksymalną) liczbę;
 • minimum - znajduje najmniejszą (minimalną) liczbę;
Jak użyć funkcję?
 1. Wybieramy komórkę, w której ma być wynik (w komórce nie może migać kursor);
 2. Klikamy na trójkąt przy znaczku ∑;
 3. Wybieramy odpowiednią funkcję:
  • Suma
  • Średnia
  • Maksimum
  • Minimum
 4. Za pomocą dużego krzyżyka zaznaczamy odpowiednie liczby (komórki);
 5. Naciskamy ENTER.
Dodatkowe funkcje

Funkcja JEŻELI

Sprawdza, czy warunek jest spełniony, i zwraca jedną wartość, jeśli PRAWDA, a drugą wartość, jeśli FAŁSZ. Funkcja JEŻELI

Funkcja LICZ.JEŻELI

Oblicza liczbę komórek we wskazanym zakresie spełniających podane kryteria. Funkcja LICZ.JEŻELI

Funkcja ILE.NIEPUSTYCH

Oblicza, ile niepustych komórek w zakresie. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH